Розвиток освіти в селі Негрові.

Народна освіта України має багатовікову історію, тісно пов'язану з усією історією українського народу. Поширенню писемності і шкільної освіти серед східних словян, сприяло створення у ІХ столітті братами Кирилом та Мефодієм словянської азбуки. Школи в Київській Русі виникли наприкінці Х століття в Києві і набули поширення в ХІ - ХІІ ст. Вони створювалися при церквах, монастирях. У школах готували служителів церкви та писемних людей, потрібних для державного управління. Змістом початкового навчання було читання церковних книг, письмо, церковні співи.

Загарбання феодальною Угорщиною Закарпаття (в ХІ ст.), монголо-татарське поневолення (в ХІІІ ст.), захоплення українських земель Литвою (ХІУ ст.) і Польщею (в ХІУ - ХУІ ст) на довгий час загальмували розвиток освіти.

Освіта українського населення на Буковині і в Закарпатті була дуже в занедбаному стані. Тут існували лише поодинокі школи при церквах та монастирях. В результаті першого поділу Польщі в 1772 році Австрія загарбала західно-українські землі. Після шкільної реформи 1776 - 1783 рр. у містах на західно-українських земях було організовано державні пчаткові (тривіальні) та неповні середні (головні) школи, де, як правило навчання проводилось німецькою мовою. В селах при церквах існували школи з польською мовою, лише поодинокі - з українською мовою навчання. мережа шкіл була незначною і абсолютна більшість дітей залишалися поза школою.

В ХІУ і на початку ХХ ст. освіта в Закарпатті розвивалась дуже повільно. Адже ми завжди були під гнітом інших держав.

У селі Негрові 1864 року була побудована прекрасна церква, біля церкви побудували будинок длясвященнника (фару). Тут протягом майже 200 років існувала "дяківська" - приватна церковна школа, де вчителями були дяки. /Files/images/Изображение 018.jpg

Дяки - вчителі (директори шкіл) та вчителі і кількість учнів у школі с.Негрово

  1. 1886 рік - Георгіус Касарда - 40 учнів.
  2. 1888 рік - Георгіус Касарда - 56 учнів.
  3. 1891 рік - Касарда Янош - 81 учень.
  4. 1896 рік - Касарда Дьордь , Шмозанські Янош - 101 учень.
  5. 1899 рік - Олах Петер - 112 учнів.
  6. 1905 рік - Калинич Васіл, Добра Янош - 118 учнів.
  7. 1915 рік - Теребеші Ілона, Федигаш Янош - 115 учнів, 3 класи.

/Files/images/Изображение 022.jpg

На Закарпатті в 1894-1895 навчальному році початкові школи відвідувало 50% дітей шкільного віку .

Австро-угорські власті вживали всіх заходів щоб тримати людей Західної України в темряві ,максимально обмежили права їх на навчання своїх дітей рідною мовою. у 60-70 рр. ХІХ ст. Поступово формується система підготовки вчителів, зокремо для початкових шкіл. Перший учительський інститут було створено в Глухові (1874р). У 1914-1915 навчальному році на західноукраїнських землях вчителів для народних шкіл готували учительські семінарії у Мукачеві та Ужгороді. Серед прогресивних педагогів того часу був О.Духнович. У 1924 році в УРСР було прийнято постанову про запровадження в Україні початкового навчання дітей 8-11 років, а у 1923 -1924 навчальному році була введена семирічна освіта. Зросли асигнування на школу.

До 1939 року в західних областях України , школи з українською мовою навчання закривалися. Близько 70% населення Західної України залишалося не письменним. Частина учні через скрутне матеріальне становище вибула з народної школи не закінчивши її.

І. Австро-угрський період (ХІХ-1919 рік)

У 1864 році була побудована церква в селі Негрові, а в1881 році побудували церковну фару. Школа існувала в приміщені церковної фари .Тут переважно навчалися діти , які хотіли навчатися. Першим дяком цієї школи бав Антал , який похований на території сучасної церкви. Дружина священника розучувала з дівчатами народні пісні і вчила їх майстерності вишивки. Біля фари був посаджений виноградник і фруктові дерева, за якими доглядала сімя священника.

В 1899 році на церковній раді села Негрова вирішили побудувакти нову школу з трьома клкасами. В цей час Матіко Гаівадор ,церковний службовець та головний інспектор з навчальних питань побував і селі на засіданні церковної ради де йшлося про нову школу . Він сприяв будівництву школи.

У 1902 році школа була здана . Вона мала дві будови,одна розміром 10х8 метрів, де було три класні приміщення. Пізніше одна з кімнат стала учительською. Друге приміщення мало дві класні кімнати де навчалися 1 та 2 клас. Учнів було 82 , серед них 17 євреїв . 163 роки школа служила для жителів села Негрова.

ІІ.Чехословацький період (1919-1939)

За період Чехословацької ери (1920-1939 рр) президент Чехословаччини Т.Масарик , проголошуючи низку демократичних свобод, прихильно ставився до православних , які виступали проти зєднання з Апостольським престолом на противагу греко-католицькій церкві.

Православна церква, яка в 1947 році була продана в село Гать Берегівського району, ініціатором продажі була православна община на чолі Чепака Андрія Андрійовича який її очолював , жителя села.

В цей час уже діяла нова народна школа. В школі навчалось приблизно 92 учні.

В 1919 році пешим дяком -вчителем\ директоромбув Тидір Федір Федорович , шкільним слугою (завгоспом) був житель с. Негрово Обіцькі Михайло Васильович. У селі дитсадка не будо . В цей період у селі нараховувалося біля 80 євреїв . Їх діти навчалися разом із місцевими учнями в школі.

/Files/images/star_foto/Изображение 038.jpg /Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 022.jpg /Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 024.jpg/Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 028.jpg /Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 024.jpg /Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 026.jpg /Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 028.jpg/Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 030.jpg/Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 031.jpg/Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 032.jpg/Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 036.jpg /Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 039.jpg

/Files/images/1 001.jpg
/Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 041.jpg /Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 042.jpg/Files/images/star_foto/￐リ￐ᄋ￐ᄒ￐ᄆ￑タ￐ᄚ￐ᄊ￐ᄉ￐ᄑ￐ᄌ￐ᄉ 043.jpg

ІІІ. Карпатська Україна (1938 березень 1939 р.р.)

У 1939-1944 рр. Закарпаття знову було окуповано Гортіївською Угорщиною. Це були важкі часи для русинів. Нав'язувалася жорстка мадяризація. Не тільки в урядових організаціях, але і в школі запроваджувалась важка для русинів угорська мова.

Вчителями цього періоду були:

Тидір Федір Федорович, с.Арданово 1907 р. народження, дата вступу на роботу 01.09.1934 р.

Рошкович Ірина Михайлівна, м.Ужгород 1915 р. народження.

Станкович Василь Юрійович, с.Доробратово 1921 р. народження.

Зінченко Катерина Василівна, с.Мехедівка, Драбківський район.

Уйгелі Михайло Емельянович, Полтавська область, 1927 р. народження.

Максим Олена Олексіївна, с.Негрово , 1923 р. народження.

В цей період існує семирічна школа, її очолює директор школи Тидір Ф.Ф. 01.09.1945 року в школу іде працювати завучем школи Химинець Марія Петрівна, яка викладає українську та російську мову, історію, географію.

1941-1945 роках почався перехід до семирічної школи в селі.

Зразки класних журналів додаються.

ІV. Період Закарпатської України (1944-1946 рр.)

Директором в цей час продовжує бути Тидір Ф.Ф. Дітей навчалося приблизно 142 учні.

Прибула з України Зінченко Катерина Василівна, 01.09.1946 року с.Мехедівка, Драбківський район, Полтавська Область, учитель 1 "а" та 1 "б" - класів. Спогадів і фото не залишилося.

У 1949 році стала завучем школи, вчила російську мову та історію.

Дитсадка в селі не було.

V. Радянський період 1946 - 1991 рр.

Директор школи 1946 - 1951 рр. - Тидір Ф.Ф.

Завуч школи 1946 - 1951 рр. Зінченко К.В.

Директор школи 1951 - 1956 рр. - Ільтьо І.І.

Завуч школи 1951 - 1956 рр. - Світайло Г.О.

Директор школи 1956 - 1961 рр. - Дурдинець В.Ю.

Завуч школи 1956 - 1959 рр. - Світайло Г.О.

Директор школи 1961 - 1962 рр. - Петровці А.Ю.

Завуч школи 1959 - 1968 рр. - Ковач М.В.

Директор школи 1962 - 1971 рр. - Свалевич М.Ф.

Завуч школи 1968 - 1971 рр. - Ващинець М.М.

Директор школи 1972 - 1975 рр. - Олашин А.В.

Завуч школи 1973 - 1974 рр. Ісак І.І.

Завуч школи 1974 - 1975 рр. - Хрипта І.М.

Директор школи 1975 - 1987 рр. - Урста М.А.

Завуч школи 1975 - 1987 рр. - Ковач Ф.М.

Директор школи 1987 - 1989 - Федорко В.П.

Завуч школи 1987 - 1989 - Ковач Ф.М.

Директор школи 1989 - 2013 - Урста М.А.

Завуч школи 1989 - 2011 - Ковач Ф.М.

Директор школи 2013 - с.д. - Урста М.А.

Завуч школи 2011 - с.д. Бізіля В.В.

В 1951 році була утворена перша піонерська організація школи , її першою піонервожатою була Перчак Амелія Іванівна - 1933 року народження, жителька с.Доробратово до 1956 року.

VІ. Будівництво нової школи

Почалося будівництво нової школи в 1972 році. В 1975 році типова школа на 360 місць була здана. Школу побудувала держава. Вартість школи становила 500 тисяч карбованців. Першим директором школи був Олашин А.В., завучем школи був Ковач М.Ф. Тоді навчалося 252 учні, у школі було 17 вчителів. Від 1946 року динаміка розширення школи збільшувалась по роках, кількість учнів і класів. Так з 1946 -1991 н.р. змінилося 9 директорів та 7 їх заступників.

VІІ. Сучасний етап школи

Школа має 12 класних приміщень. У школі зараз навчається 126 учнів, 9 класів, комп'ютерний клас, спортивний зал. Школа забезпечена і має свій власний водопровід, опалення газове.

У школі зараз працює 24 вчителі, які мають всі відповідну вищу і середньо- педагогічну освіту.

Переважно всі вчителі місцеві , із 24 педагогів приїжджі тільки 4 , всі інші жителі с. Негрово.

Тут працюють династії вчителів: Ковач Ф.М., Урста М.А.

За радянських часів Закарпатська область і с.Негрово досягло значних успіхів у розвитку освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 435