Звіт директора школи за 2019-2020 н.р.

Звіт директора

Негрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Іршавської РДА

Урста Мирослави Андріївни

«Про основні напрямки та підсумки діяльності школи за 2019/2020 н.р.»

Негрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів є комунальною власністю Іршавської РДА.

Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Іршавської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1975 році. На земельну ділянку є державний земельний акт. Комплексний аналіз освітньо-виховної роботи навчального закладу та вироблення рекомендацій ефективного її розвитку сприяє модернізації сучасної національної моделі освіти та виховання. Тільки в такий спосіб можна врахувати проблеми освіти та шляхи їх реалізації.

В школі наявні та ведуться у відповідності до вимог:

- книга обліку руху учнів;

- класні журнали 1 -9 класів;

- особові справи учнів.

У 2019/20 навчальному році у школі навчалось 106 учнів. На основі поданих заяв відповідним наказом по школі зараховано до першого класу 2020/2021 н.р. 14 дітей. В школі організовано інклюзивне навчання .

Учні школи беруть активну участь у конкурсах та спортивних змаганнях, які проводяться за сприяння відділу освіти: літературних та художніх конкурсах, спортивні команди школи гідно виступили на кущових та районних етапах спортивних змагань .

Традиційно навчальний рік повинен був завершитися складанням випускними класами І та ІІ ступеня державної підсумкової атестації. За курс початкової освіти учні мали складати ДПА з української мови, математики. Учні 9 класу мали складали державну підсумкову атестацію з таких предметів: українська мова, математика, зарубіжна література. Відповідно до наказу МОН України від 30.03.2020 року № 463 учні були звільнені від проходження ДПА у зв’язку з введеним в державі карантином.

Успішність учнів 1-9 класів за 2019-2020 навчальний рік (діаграма 1)

Діаграма 1

Клас Кількість учнів на початок семестру Кількість учнів на кінець семестру На 1, 2, 3 бали На 4, 5, 6 балів На 7,8,9 балів На 10, 11, 12 балів % успішності
1 12 12 100
2 11 11 100
3 12 12 3 100
4 13 13 8 5 100
5 17 17 3 8 5 100
6 12 12 2 5 5 100
7 8 8 4 3 1 100
8 12 12 5 4 3 100
9 9 9 1 4 4 100

В школі на належному рівні організована методична робота з педагогічними кадрами. Вакансія вчителя музики 4 години, тимчасова вакансія психолога 0,5 ставки.

Педколектив працює над проблемою «Диференційований підхід до навчання і виховання учнів на уроках через впровадження інноваційних форм і методів навчання».

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Методична робота представлена індивідуальними та груповими формами. Індивідуальні форми методичної роботи представлені через самоосвіту вчителів за допомогою періодичних педагогічних видань, стажування молодих педагогів у досвідчених колег. Колективні методи організації методичної роботи зорганізовані через роботу постійно діючих методичних об'єднань: - природничо-математичного циклу, гуманітарного, класних керівників, вчителів початкових класів. Всі вчителі школи беруть участь у роботі районних методичних об'єднань вчителів-предметників.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Дирекцією школи надаються індивідуальні консультації для вчителів за наслідками відвіданих уроків з метою покращення якості навчально-виховного процесу.

Своєрідною формою методичної роботи в школі є педагогічна рада. В поточному навчальному році проведено 7 засідань педагогічної ради на яких розглядались питання методичного та загально педагогічного характеру та вибір підручників на 2020-2021 навчальний рік.

Школа в повній мірі забезпечена педагогічними кадрами. Навчально-виховний процес здійснюється 24 педагогічними працівниками, з них:

7 - спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії

- 6- спеціалісти першої кваліфікаційної категорії

- 5 - спеціалісти другої кваліфікаційної категорії

- 5; - молодші спеціалісти .

Ряду педагогам присвоєні педагогічні звання:

-«старший вчитель» - 3 ( 12 %)

У 2019/2020 навчальному році атестовано 3 педпрацівників на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям .

Адміністрація школи докладає максимум зусиль для якісної розстановки педкадрів, всі вчителі, що викладають предмети не за фахом пройшли курси підвищення кваліфікації з предметів інваріантної частини. Створено резерв керівних кадрів в кількості 2 чоловік (8% від загальної чисельності колективу). Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на належному рівні.

Важливу роль в навчально-виховному процесі повинна відігравати шкільна бібліотека. Учні школи забезпечені підручниками на 95% завдяки налагодженню відділом освіти обміном літературою між шкільними бібліотеками району. Здійснюються різноманітні заходи з популяризації літератури для забезпечення інформаційних потреб учнів.

Головними напрямками виховної роботи школи є: національно-патріотичне, художньо – естетичне , правове та превентивне, трудове, формування здорового способу життя, екологічне виховання. У виховній роботі використовується різні форми робити з учнівським колективом. Велику увагу при проведенні виховних заходів приділяється національну-патріотичному вихованню учнів. З цією метою проводились тематичні уроки, години спілкування, перегляд фільмів, а саме: «Вшанування пам`яті жертв Голодомору 32-33рр.», «Герої для нас приклад» (до дня свободи та гідності), перегляд фільму «Революція гідності. Майдан».

Запорукою ефективності виховного процесу є поєднання системи принципів національно-патріотичного виховання, формування духовної, зрілої особистості, яка забезпечує досягнення відповідних результатів – міцно засвоєних загальнолюдських і національних цінностей. Учні школи брали активну участь в заходах, святах у відповідності до плану роботи школи та районного відділу освіти. Активними були учні під час проведення таких предметних тижнів: української писемності та мови, правових знань, Шевченкіани, безпеки життєдіяльності. Також учні учнівський та педагогічний колективи беруть активну участь в різноманітних волонтерських заходах, в тому числі й для підтримки українських патріотів, що беруть участь в антитерористичній операції на сході нашої країни. Підсумовуючи виховну роботу в школі потрібно відзначити, що всі вихованці школи протягом навчального року були задіяні в різноманітних виховних заходах. У школі працює учнівське самоврядування .

На базі школи діють 5 гуртків . Саме завдяки гуртковій роботі вдається забезпечити творчий розвиток учнів школи.

Правове виховання в школі здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Програми правової освіти населення України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини, Декларації прав дитини, Загальної декларації прав дитини.

Аналіз стану проведення профілактичної роботи розглядається на педраді.. Особлива увага приділялась темі насильства в сім`ї, школі та оточуючому середовищі. З метою запобігання насильства серед учнів було проведено ряд бесід, виховних годин на тему: «Стоп насильству», «Зупинимо насильство разом» і т.д. У зв`язку з використанням учнями школи різноманітних соціальних мереж було проведено ряд просвітницьких заходів на безпечне користування Інтернетом. Проводиться щоденний облік відвідування учнів. Учні залучені до позаурочної діяльності.

Ведеться систематична робота по покращенню навчально-матеріальної бази закладу. Щорічно проводиться поточний ремонт шкільних приміщень. У поточному році виділено 50 гривень на 1 учня для проведення ремонту школи .

Істотно оновлено навчально-методичне забезпечення кабінетів, проте ця титанічна праця проведена виключно стараннями педагогічних працівників та за їхні особисті кошти.

Однак школа потребує капітального ремонту. В першу чергу необхідно здійснити заміну покрівельного матеріалу даху приміщення школи та заміна аварійних вікон, потребує оновлення комп'ютерна база школи, оскільки комп’ютерний клас відсутній , у зв’язку з крадіжкою майна.

У відповідності до вимог законодавства в галузі освіти організовано гаряче харчування учнів 1-4 класів за рахунок коштів батьків.

Налагоджено роботу груп продовженого дня.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. Контроль за станом викладання навчальних предметів утруднюється відсутністю заступника директора з навчальної роботи Бізіля Вікторії Василівни.

В наступному навчальному році школа працюватиме над такими

завданнями:

- Продовження реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”;

- організація освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу;

- створення освітнього середовища для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу на засадах особистісно зорієнтованої освіти;

- створення умов для покращення якості надання освітніх послуг кожній дитині, у тому числі дітям з обмеженими можливостями;

- органічним поєднанням навчання й виховання з метою забезпечення самореалізації, самоствердження учня;

- створення сприятливого середовища для підвищення фахового рівня та

самоосвіти педагогічних працівників.

Кiлькiсть переглядiв: 9

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.